Konfigurační soubor je souhrn nastavení dohledu. Je oddělen od firmware tak, aby při změně firmware zůstalo nastavení beze změny. Konfigurační soubor má dvě části. První jsou uživatelská data (síťová nastavení a nastavení alarmů). Druhá část jsou výrobní data, kde je uloženo nastavení napětové verze a kalibrace měření.

Změnou konfiguračního souboru dojde ke změně obou častí dat. Nenahrávejte proto kompletní data z jednoho dohledu do druhého, ale pouze do stávajícího dohledu. Nahráním jen některých uživatelských položek si naopak můžete zautomatizovat konfiguraci vícero zdrojů. Tovární nastavení nastaví uživatelská i výrobní data do počátečního stavu. Po té by bylo nutné do modulu nahrát výrobní nastavení pro váš konkrétní typ.