Pokud tato situace nastane máte podle závažnosti poškození dat v modulu dohledu v zásadě dvě možností:

1) Dohled neodpovídá webovému prohlížeči a utilita Etool jej nevidí. Zkoušejte několikrát zopakovat hledání Etoolem a to i s časovým odstupem pro vypršení sítových timeoutů. Pokud nebudete mít úspěch, tak nebude možné dohled znovu zprovoznit a budete jej muset poslat k nám.

2) Dohled má poškozené webové stránky, ale utilita Etool jej vyhledá. Pak zkuste znovu updatovat firmware přes Etool (tlačítko uprade firmware).

Při obnově firmwaru neprovádějte změnu konfigurace (tlačítko Konfigurace, Nahrát tovární nastavení). Tím se mění data dohledu viz. „Co je konfigurační soubor?“. Tyto jsou odděleny od firmware a nemají na jeho nefunkčnost vliv. Naopak si vymažete data své napětové varianty.