The configuration file is a summary of the supervision settings. It is separated from the firmware so that the settings remain unchanged when the firmware is changed. The configuration file has two parts. The first is user data (network settings and alarm settings). The second part is the production data, where the voltage version settings and measurement calibration are stored.

Změnou konfiguračního souboru dojde ke změně obou častí dat. Nenahrávejte proto kompletní data z jednoho dohledu do druhého, ale pouze do stávajícího dohledu. Nahráním jen některých uživatelských položek si naopak můžete zautomatizovat konfiguraci vícero zdrojů. Tovární nastavení nastaví uživatelská i výrobní data do počátečního stavu. Po té by bylo nutné do modulu nahrát výrobní nastavení pro váš konkrétní typ.