Tato utilita je ke stažení u dodavetele.  https://www.solarmonitor.cz/cz/podpora/ke-stazeni/utility

Nepoužívejte volbu „Nahrát tovární nastavení“. Tato funkce resetuje kompletní nastavení dohledu včetně hesel, síťové konektivity a specifických nastavení pro kontrétní zdroj. Po jejím použití je nutné nahrát konfigurační soubor pro konkrétní typ zdroje.