Spínané napájecí zdroje

Ze solárních panelů přímo do zařízení

Pro projektanty i pro jednotlivé zákazníky přinášíme dvě speciální zařízení pro řešení v oblasti solárního napájení. Tyto měniče se koncepčně odlišují od výrobků na trhu bežně dostupných. Prvním zařízením je DC/DC měnič SS-31-240/DIN, který umožňuje přímou konverzi z vysokého napětí 350-1000V přímo na 24V. Napětí získané z bloku FV panelů je možné ve fotovoltaických elektrárnách využít pro technologická zařízení bez běžných ztrát a dosáhnout tak vyšší účinnosti celé elektrárny. Druhé zařízení je solární měnič pro využití levnějších průmyslových panelů v ostrovních systémech. Měnič SS-205-MPPT dokáže s vysokou účinností využít vyšší napětí těchto panelů. Vysoká účinnost měniče je dána sofistikovaným algoritmem, který sleduje a využívá odběr energie z panelu v bodě s maximálním dodávaným výkonem. Výstup lze využít pro nabíjení akumulátorů i pro přímé napájení spotřebičů.

 

DC/DC měnič SS-31-240/DIN 350-1000VDC na 24VDC

 

DC/DC měnič navržený pro napájení elektrických zařízení přímo v solárních elektrárnách. Použití tohoto měniče minimalizuje ztráty, ke kterým v solárních elektrárnách běžně dochází kvůli několikanásobné konverzi elektrické energie. Díky tomuto měniči není k napájení elektrického zázemí potřeba převádět pracně získanou elektrickou energii ze stejnosměrné na střídavou a zase zpět. Tím, že jsou dvě konverze vynechány a napětí se převádí pouze z úrovně vysokého stejnosměrného napětí na napětí 24V se účinnost převodu velice zvýší. Mimo jiné lze měnič využít pro jednoduchou detekci provozu a případných výpadků činnosti jednotlivých bloků panelů v solárních elektrárnách. 

 Měnič pracuje s vysokým vstupním napětím v širokém rozsahu 350-1000V DC. Měnič je navržen pro napájení řídících a dohledových jednotek ve fotovoltaických elektrárnách, přímo z fotovoltaických článků. Výstupní napětí konvertoru je 24V, maximální proud na výstupu 1,2A. Konvertor má nízkou vlastní spotřebu. Bezpečné oddělení primárních a sekundárních obvodů, elektrická pevnost 4kV, sekundární obvody typu SELV. Indikace provozu diodou LED. Zdroj je umístěn v plastové krabičce s možností připevnění na lištu DIN35.

 

 

Solární měnič pro ostrovní systém SS-205-MPPT

 

Solární konvertor SS-205-MPPT je určen ke konverzi elektrické energie z fotovoltaických panelů do akumulátorové baterie a k  napájení připojených spotřebičů. Zabudovaný algoritmus MPPT zabezpečuje maximální využití energie dodávané z FV a to tak, že volí odběr z FV panelu v  pracovním bodě s maximálním dodávaným výkonem (Maximum Power Point Tracking). Tento bod je nepřetržitě sledován a udržován. Konvertor má zabudovaný bateriový management, který se stará o bezpečné nabíjení a vybíjení baterie. Podporované napětí baterií je 12 a 24V a je automaticky zvoleno při jejím připojení.

Konvertor má také ochranu před zpětným proudem, který by mohl téct zpět z baterie do FV panelu, pokud tento nedodává energii. Stavová signalizační LED dioda signalizuje základní pracovní stavy. Podrobnější údaje mohou být předávány přes integrovanou komunikační linku nadřazenému zařízení, nebo skrze ni zobrazovány na externím displeji.

Velkou výhodou tohoto měniče je možnost využití průmyslových solárních panelů, které jsou určeny pro velké solární elektrárny a jejich cena je výrazně nižší v porovnání s panely určenými pro nabíjení akumulátorů.