Spínané napájecí zdroje

Výhody použití přímého měniče SS-31-XXX/DIN oproti klasickému napájení dohledových systémů FVE

Měnič SS-31-XXX/DIN je DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím a širokým rozsahem. Měnič je určen pro napájení dohledových systémů v solárních elektrárnách. Hlavní výhodou použití tohoto měniče je úplné odstranění nákladných výkopových prací při doplňování elektrárny dohledovým systémem a další úspora nákladů za kabeláž pro rozvod síťového napětí po celé ploše solární elektrárny. Pořizovací náklady DC/DC měniče odpovídají nákladům na běžný napájecí zdroj a okamžitá úspora financí a jednoduchost řešení při budování dohledového systému je významnou výhodou tohoto řešení.

 

Běžné řešení napájení dohledového systému solární elektrárny

Stejnosměrný proud je ze stringu panelů je veden do invertoru, kde je rozstřídán a po vhodné transformaci veden do distribuční sítě. Pro napájení technologií dohledového systému je nutné rozvést po celé ploše fotovoltaické elektrárny napájení 230VAC. Střídavý proud je nutné opět konvertovat na stejnosměrný a tím je teprve možné napájet měřící obvody a další technologie.

Vlastnosti běžného řešení

  • Nutné výkopové práce
  • Vedení dlouhých tras napájecí kabeláže
  • Nutná dvojí konverze energie
  • Zvýšené ztráty
  • Obtížné doplnění do fungující elektrárny
 

Napájení monitorovacího systému přímo z panelů

Na každý string panelů je připojen měnič SS-31-XXX/DIN, který transformuje napětí z rozsahu 350 až 1000VDC přímo na napětí potřebné pro napájení měřících obvodů a další technologie. Tímto krokem lze plně eliminovat potřebu výkopových prací a nákup desítek metrů kabeláže pro rozvod sítě 230VAC. Zdroj AC/DC je nahrazen přibližně stejně nákladným měničem DC/DC. Bonusem navíc je úspora energie při jedné přímé konverzi. V tomto zapojení dohledového systému je odpadá nutnost řešit řadu finančně i časově náročných obtíží. 

Vlastnosti přímého napájení

  • Bez výkopových prací
  • Snadné doplnění již fungujících projektů
  • Zdroj napájení přímo v místě měření
  • Pouze jedna konverze energie
  • Vysoká účinnost