Spínané napájecí zdroje

Tipy a zapojení k nabíječům s integrovaným odpojovačem baterie

Využívání zdrojů s integrovanou ochranou baterie šetří nejen životnost baterie, ale i finance nutné na vybudování napájecí infrastruktury. V provedení na DIN lištu byl s integrovaným odpojovačem donedávna nabízen pouze 75W nabíječ, který nyní doplnily další dva zdroje o výkonech 150W a 300W. Zdroje s integrovaným odpojovačem baterie jsou zatím nepříliš obvyklou variantou, proto přinášíme několik tipů, jak lze také tyto zdroje využít.

Provoz nabíječe s integrovaným odpojovačem bez připojené baterie

Při využívání nabíječe s integrovanou ochranou baterie se nabízí otázka, zda je možné nabíječ využívat k napájení připojeného zařízení i bez připojené baterie. Modul odpojovače je na napájecím zdroji nezávislý, protože musí fungovat právě při výpadku napájecího zdroje a využívat napájení pouze z baterie. Z blokového schema je zřejmé, že odpojovací modul je k nabíječi připojen paralelně a cestu mezi nabíječem a výstupem vůbec neovlivňuje. Při poklesu napětí připojené baterie pod odpojovací mez je baterie v záporném pólu odpojena. K jejímu zpětnému připojení dojde, až po dobití baterie na připojovací úroveň.

 

 

BKE nabíječe s odpojovačem

75W    JS-75-XXX/DIN

 

150W  JS-150-XXX/DIN

 

300W  JS-300-XXX/DIN

 

Připojení náhradní nabité baterie při výpadku napájení

V tomto tipu si ukážeme jak "donutit" odpojovač, aby při výměně baterie za plně nabitou (při trvajícím výpadku sítě) baterii připojil a napájené zařízení mohlo pracovat.

Při výpadku napájení je baterie postupně vybíjena připojenou technologií a v okamžiku poklesu napětí na odpojovací mez, dojde k jejímu odpojení. Pokud v tomto okamžiku vyměníme baterii za plně nabitou, tak odpojovač nemůže tento stav zjistit - v tomto okamžiku je již od baterie odpojen, aby baterii nevybíjel pod bezpečnou úrověň.

Aby odpojovač mohl detekovat bezpečnou úroveň napětí baterie musíme zajistit, aby se napětí baterie dostalo na modul odpojovače. Toho můžeme dosáhnout tím, že překleneme rozpojenou cestu v záporném pólu baterie. Krátkým propojením záporných pólů konektorů Baterie a Výstup zajistíme napájení pro modul odpojovače, ten detekuje dostatečnou úrověň napětí a opět připojí baterii.

Připojení baterie při výměně za nabitou

 

Paralelní provoz nabíječů s integrovaným odpojovačem

Pro paralelní zálohu je možné použít zdroje pouze v redundanci 1+1 - příkon spotřebiče by neměl přesáhnout maximální výkon jednoho ze zdrojů. Odpojovač každého zdroje je totiž řízen samostatně a v praxi vždy dojde k odpojení baterie u jednoho zdroje dříve než u druhého. Pokud by byla spotřeba připojeného zařízení vyšší než je výkon jednoho ze zdrojů, pak by mohlo dojít k poškození odpojovače později odpojeného zdroje.
 
Odpojovač ve zdroji je nezávislý na napájení ze zdroje, takže je možné využít i paralelní zapojení jednoho zdroje s odpojovačem a jednoho zdroje bez odpojovače. I v případě poruchy zdroje s odpojovačem bude odpojovač fungovat a ochranu baterie před hlubokým vybitím zajistí.

Paralelním zapojení zdrojů s integrovaným odpojovačem získáme plnou redundanci a je možné kterýkoli z napájecích zdrojů odpojit bez změny zapojení.