Spínané napájecí zdroje

Odpojovač akumulátoru SA-ODP-XXX/DIN 3 M

TypVstupní napětíZálohovací proud (max.)
SA-ODP-138/DIN 3_M13,8 V5 APoptat
SA-ODP-275/DIN 3_M27,5 V2,5 APoptat
Při požadavku jiných parametrů klikněte zde - Poptat individuální řešení

Poptávka nebo objednávka produktu

Odpojovač akumulátoru SA-ODP-XXX/DIN 3 M - ochrana proti hlubokému vybití

Popis funkce

Zařízení je určeno k připojení 12 V (24 V) akumulátorů ke zdrojům o napětí 13,8 V (27,5 V) a svou funkcí zaručuje, že akumulátor není přetížen nadměrným nabíjecím proudem. Při vybíjení akumulátoru, zajistí odpojení akumulátoru od zátěže po dosažení stanoveného napětí a tím ochrání akumulátor před zničením.
Velikost dobíjecího proudu je nastavitelná po skocích podle požadavku uživatele a řídí se velikostí baterie a proudovou rezervou napáječe. Dosáhne-li napětí na akumulátoru napětí napáječe, začne dobíjecí proud akumulátoru klesat, až dosáhne velikosti udržovacího proudu. Zátěž je připojena paralelně ke vstupním svorkám odpojovače, takže lze za provozu odpojit akumulátor od výstupních svorek odpojovače. K přechodu do režimu zálohování dojde automaticky po výpadku funkce napáječe (zdroje), systém je bez přerušení napájen z akumulátoru. Tento stav indikuje žlutá LED. Zelená LED indikuje stav, kdy je na vstupních svorkách odpojovače (tj. na zátěži) napětí vyšší, než odpojovací napětí. Napětí akumulátoru během zálohování klesá, až k hodnotě odpojovacího napětí, kdy je akumulátor odpojovačem odpojen a tím je znemožněno jeho další vybíjení. Po odpojení zhasnou všechny LED. Po výměně akumulátoru za nabitý, lze spustit zálohovaní stiskem tlačítka reset.. Tím se připojí akumulátor k vstupním svorkám odpojovače (k zátěži) a zálohovaní probíhá do odpojení akumulátoru v důsledku vybití, nebo do obnovení dodávky proudu z napáječe (zdroje).
Přechod z režimu zálohování do režimu nabíjení akumulátoru probíhá automaticky po obnovení dodávky proudu z napáječe (zdroje). Pokud při dobíjení nastane stav, kdy má akumulátor nižší napětí než cca.10,5 V (21 V), (např.zkrat jednoho článku), rozsvítí se červená LED a  akumulátor se odpojí. Tím se ochrání nejen akumulátor, ale i omezovač od nadměrného tepelného zatížení. Odpojovač je vybaven nadproudovou ochranou, omezující maximální proud z akumulátoru, kdy např. při zkratu na vedení k zátěži, nebo v zátěži by mohlo dojít k poškození zátěže i akumulátoru. V takovém případě nadproudová ochrana akumulátor odpojí. Ochrana je účinná i při „resetování" tlačítkem reset do zkratu.

Technické údaje

Vstupní napětí:   13,6-13,9 V (27,4-27,6 V)
Vlastní odběr při funkci:   max. 40 mA (30 mA)
Odběr odpojovače z akumulátoru po jeho odpojení :   max. 0,1 mA
Max. zálohovací proud:   5 A
Nadproudová ochrana:   cca 7 A

Dobíjecí proud:

  0,25 A-2 A (0,125 A-1 A) nastavitelný
Dobíjecí proud při zkratu akumulátoru (Uaku <10.5V):   max. 0,1 mA
Odpojovací napětí akumulátoru:   10,5 V (20,5 V) ± 3 % při 2 A
Indikace:   provoz (zelená LED), zálohování (žlutá LED), zkrat akumulátoru (červená LED)
Velikost zálohovacího proudu nutného pro indikaci   cca. 0,2 A
Rozměry DxVxŠ   90x60x53 DIN modul
Volba velikosti dobíjecího proudu:   4-násobný spínač DIP (pod krytem)
Provozní teplota  

-20 až +50 °C

základní (minimální) velikost proudu 0,25 A, zvýšit lze v 
krocích o 0,25 A, 0,5 A a 1 A – viz popis na DPS.
Hodnoty jsou udávány při 25 °C.

Záruka 24 měsíců