Spínané napájecí zdroje

Ochrana osobních údajů

Kontaktní formulář

1. Společnost BKE a.s., se sídlem U výzkumu 603 664 62 Hrušovany u Brna, IČ 25503421, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3869 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • firma,
  • adresa,
  • emailová adresa,
  • telefon.

2. Jméno, příjmení, firmu, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností BKE a.s. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a BKE a.s., nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností BKE a.s. tedy správcem osobních údajů.

4. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.