Spínané napájecí zdroje

O firmě

BKE a.s. je soukromá česká společnost, zabývající se vývojem a výrobou technologicky vyspělých spínaných napájecích zdrojů a invertorů, s vysokou provozní spolehlivostí. Všechny výrobky z portfolia BKE a.s., jsou výsledkem vlastního vývoje. Zdroje, napájecí systémy a invertory s logem BKE nacházejí uplatnění v sofistikovaných napájecích řešeních pro průmysl, telekomunikace, fotovoltaické, energetické nebo drážní aplikace. Firma nabízí vysokou úroveň spolupráce se zákazníky, možnost vývoje produktů přesně podle požadavků zákazníka, nebo zákaznické úpravy standardních výrobků. Samozřejmostí je možnost odborných konzultací při vývoji, případně při uvádění produktů do provozu.

Výrobky firmy BKE vstoupily na trhy v roce 1997 a od té doby si našly řadu spokojených zákazníků, především v ČR, ale také v Polsku, Německu, Španělsku a jiných evropských státech. Od původně jednoduchých spínaných zdrojů pro spotřební použití se vývoj a výroba přeorientovaly na produkci zařízení pro náročné podmínky například v energetice, telekomunikacích, nebo obranném průmyslu. Portfolio nabízených výrobků je neustále inovováno a do výroby jsou uváděny produkty, které jsou výsledkem nejnovějšího vývoje. Parametry zdrojů jsou stále vylepšovány a do vývoje jsou promítnuty dlouhodobé zkušenosti i nejnovější poznatky.

BKE a.s. vyvíjí a vyrábí...

  • AC/DC spínané napájecí zdroje a napájecí systémy v široké škále typů a provedení, pro napájení elektronických zařízení používaných převážně v průmyslu, telekomunikacích a energetice.

  • DC/DC spínané měniče jak pro univerzální použití, tak pro fotovoltaiku s širokou škálou zákaznických úprav.

  • DC/AC střídače (OFF-GRID invertory) určené pro použití v systémech záložního napájení a fotovoltaických napájecích systémech,

  • Zákaznické produkty výše uvedených kategorií v malých a středních sériích (od 1 do 10000 ks ročně).

SPECIALIZACE, TRADICE, ZKUŠENOST A KVALITA

Zkušený a invenční tým technických inženýrů se specializuje na řešení spínaných napájecích zdrojů a dalších zařízení pracujících na principu primárního spínání. V této oblasti firma sleduje moderní vývojové trendy a důsledně je využívá ve svých návrzích. Inovativní přístup vychází z dlouhodobých zkušeností s vývojem spínaných napájecích zdrojů. Důraz je kladen na spolehlivost a dlouhou životnost výrobků, což je potvrzováno i nadstandardní pěti letou zárukou na vybrané výrobky.

Vlastní vývojová základna s rostoucím počtem zaměstnanců a vlastní výrobně-technická infrastruktura umožňuje pružně reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků. Výkonná výrobní jednotka, spolu s kvalitním řízením společnosti využívajícím systém kvality ISO9001 je garantem vysoké kvality a stability vyrobených produktů.