Spínané napájecí zdroje

Invertor SJ-400-2k3/3U_BY s přepínáním výstupu na záložní síť (bypass)

V kategorii INVERTORY naleznete technickou specifikaci střídače SJ-300-2k3/3U_BY, který je vybaven modulem přepínání výstupních svorek na záložní síť (Bypass). Přepnutí z invertoru na záložní síť je zpožděné o cca 5s, aby došlo k řádnému restartu napájeného zařízení. Po obnovení funkce invertoru se výstup přepíná s časovou prodlevou 10s na invertor. Jako indikace funkce invertoru a indikace funkce výstupu jsou použity bezpotenciálové (reléové) kontakty.