Spínané napájecí zdroje

Dotazník

Prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti se službami a produkty firmy BKE a.s. Dotazník je rozdělen na sekci PRODUKTY a SLUŽBY, kde poprosíme o ohodnocení jednotlivých oblastí. V závěru je možné vyplnit jakých skupin produktů se odpovědi dotýkají a prostor pro případné připomínky a doporučení.

Produkty
Služby