Spínané napájecí zdroje

Doporučená řešení

Tipy pro zdroje s integrovaným odpojovačem

Využívání zdrojů s integrovanou ochranou baterie šetří nejen životnost baterie, ale i finance nutné na vybudování napájecí infrastruktury. V provedení na DIN lištu byl s integrovaným odpojovačem donedávna nabízen pouze 75W nabíječ, který nyní doplnily další dva zdroje o výkonech 150W a 300W. Zdroje s integrovaným odpojovačem baterie jsou zatím nepříliš obvyklou variantou, proto přinášíme několik tipů, jak lze také tyto zdroje využít.

Výhody použití přímého měniče SS-31-XXX/DIN oproti klasickému napájení dohledových systémů FVE

Měnič SS-31-XXX/DIN je DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím a širokým rozsahem. Měnič je určen pro napájení dohledových systémů v solárních elektrárnách. Hlavní výhodou použití tohoto měniče je úplné odstranění nákladných výkopových prací při doplňování elektrárny dohledovým systémem a další úspora nákladů za kabeláž pro rozvod síťového napětí po celé ploše solární elektrárny. Pořizovací náklady DC/DC měniče odpovídají nákladům na běžný napájecí zdroj a okamžitá úspora financí při budování dohledového systému je poměrně významná.

Ze solárních panelů přímo do zařízení

Pro projektanty i pro jednotlivé zákazníky přinášíme dvě speciální zařízení pro řešení v oblasti solárního napájení. Tyto měniče se koncepčně odlišují od výrobků na trhu bežně dostupných. Prvním zařízením je DC/DC měnič SS-31-240/DIN, který umožňuje přímou konverzi z vysokého napětí 350-1000V přímo na 24V. Napětí získané z bloku FV panelů je možné ve fotovoltaických elektrárnách využít pro technologická zařízení bez běžných ztrát a dosáhnout tak vyšší účinnosti celé elektrárny. Druhé zařízení je solární měnič pro využití levnějších průmyslových panelů v ostrovních systémech. Měnič SS-205-MPPT dokáže s vysokou účinností využít vyšší napětí těchto panelů. Vysoká účinnost měniče je dána sofistikovaným algoritmem, který sleduje a využívá odběr energie z panelu v bodě s maximálním dodávaným výkonem. Výstup lze využít pro nabíjení akumulátorů i pro přímé napájení spotřebičů.

Návrh zálohovaného napájení s více výstupy a ochranou baterie proti hlubokému vybití

Při řešení zálohovaného napájení, často nastává problém s potřebou několika odlišných úrovní výstupního napětí. Pokud se nejedná o standardní řešení, pro které by již existoval jeden komplexní výrobek sdružující všechny požadované funkce, pak přichází na řadu modulární sestavení vhodných komponentů tak, aby výsledek splňoval požadavky na dobu zálohy, ochranu akumulátorů i na velikost výstupních napětí a na požadovaný výkon jednotlivých napájecích větví. V následujícím článku ukážeme, jak postupovat při návrhu zálohovaného napájení, rozebereme možnosti zapojení a popíšeme důležité vlastnosti produktů z nabídky BKE, vhodných pro použití v navrhovaném systému.