Spínané napájecí zdroje

Individuální řešení

Technické konzultace a poradenství

Konzultace

Poskytujeme konzultace při návrhu napájecího zařízení z produktu BKE.

Umožňujeme konzultace užití produktů BKE v navrhovaných i inovovaných napájecích systémech.

Poradenství

Poradíme při hledání a řešení optimálního způsobu napájení odborníkům jiných profesí.

Pomůžeme při řešení zálohovaného napájení a nabíjení akumulátoru.

Asistence při sestavení požadavků na napájení

Analýza potřeb

Posoudíme vlasnosti napájeného zařízení a stanovíme technické požadavky na napájení.

Optimalizace

Navrhneme změny a doplňky pro optimalizaci problematického napájení.

Sestavení požadavku na napájení

Sestavíme návrh technické specifikace pro řešení a vývoj napájení na základě požadavku a analýzy potřeb zadavatele.

Technické řešení a vývoj

Řešení parametru a provedení produktu

Změníme a upravíme technické parametry a provedení výrobku dle potřeb zákazníka a technických možností.

Vývoj dle požadavku

Provedeme vývoj nového napájecího zařízení dle požadavku a jeho technické specifikace.